Wat is Dalton?

Algemeen
Zij zijn handig, vaardig, wereldwijs en vooruitdenkend. De historische praktijk en de publicaties van de grondlegster van het daltononderwijs, Helen Parkhurst, vormen een blijvende inspiratiebron voor de Nederlandse Dalton Vereniging in haar streven het daltononderwijs te promoten en te verbeteren.

Dalton staat voor dynamiek, voor gestaag verder werken aan ontwikkeling. Een daltonschool is een school in beweging, een school in ontwikkeling. Het is aan de school zelf het ambitieniveau en de bijbehorende invulling te bepalen. Immers: "Dalton is an influence, not a method!" Elke school bepaalt daarom zelf haar grenzen in de mate waarin principes van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie op een efficiënte, doelmatige manier gestalte krijgen en geborgd worden. Het is Dalton eigen, dat scholen daarbij keuzes maken en die keuzes
ook kunnen verantwoorden en uitdragen.

Voor meer informatie over daltononderwijs verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Dalton Vereniging